Arbeidsliv

Industrien i Tune har vært preget av skogen og elva.
Tømmerhogst, tømmerfløting og sagbruk har en sentral plass i bygdas arbeiderhistorie.

Vi får et godt innblikk i hvordan folk i bygda levde og jobbet ved å se nærmere på denne historie. Hardt arbeid og tøffe kår er gjennomgående for arbeiderklassen - og det vil si de aller fleste i bygda.

Vi har også tatt for en annen side av elva, nemlig Tune-industrien langs Glommas hovedløp, fra Sandesund til Greåker.

 

 

Katti Anker Møller

Kai Møller

Torsbekken

Gamle delet mellom Sarpsborg og Tune ved Torsbekkdalen

Kull fra Tune

Kullmile

Elva og bedriften 1

Trippen ved Hannestad i 1905

Elva og bedriften 2

Trippen ved Hannestad i 1890

Båtbygging

Isskjæring

Isskjæring på tunevannet i 1946. Fra venstre Arne Glomvik, Andre Skjelle og Arne Brevik

Et teknisk tilbakeblikk

Hannestad skole

Butikk og handel

Gruvedrift

Tune og Rolvsøy Sparebank

Tune kornmagasin

Tune kommune

une Elektrisitetsverks administrasjonsbygg 1935. Her holdt herredskassererkontoret til.

KPS

Fløting 1

Fløting 2

Fløting 3

Furuholmen lense 1884.

Fløting 4

Tømmerlensa i Eidet i 1910

Tømmertunnelen – Ramoen

Furua på Ramoen

Anlegg og drift av tømmertunnelen

Tømmertunnelens innslag ved Vestvannet under byggingen

Pramroerne på Visterflo

Lensebåt

Forholdene ved Eidet lense

Utløpet av tømmertunnelen I Eidet i 1930.

Storstreiken i 1926

Tømmerlensa i Eidet i 1910

En snart glemt næring

Tømmerlense i Eidet i 1910