Foto- og digitaliseringskomiteen

Hovedoppgaven vår er innsamling av bilder fra forhenværende Tune Kommune.

Vi tar imot bilder for «scanning» (lager en kopi som kan vises på datamaskin). Vi har system for arkivering av bilder og den skriftlig informasjon som lagres sammen med bildet. På sikt ønsker vi å publisere bildene på Internettsiden til Tune Historielag.

 

OPPFORDRING FRA FOTO- OG DIGITALISERINGSKOMITEEN

Fotogruppas medlemmer arbeider for tiden for fullt med å digitalisere gamle fotografier. Mange av bildene er i Østfolds fylkes bildearkiv men innsamlet av Tune Historielag. Arbeidet er meget interessant og givende. Motivene er vesentlig fra perioden 1900 og fram til 1960.

I tillegg til digitalisering av bildene må de fleste av dem gjennom en bildebehandling før de kan vises på vår hjemmeside eller Digitalt museum.

Foto- og digitaliseringskomiteen har ikke kompetanse til å redigere bildene. Vi etterlyser derfor medlemmer eller andre interesserte, med erfaring i bildebehandling, til å delta i redigering av bildene.

Vi har faste møtedager siste onsdagen i måneden kl. 18.00. I tillegg møtes vi nesten alle de øvrige onsdagene for scanning av negativ bilder i Klokkergårdveien 14. (Samme bygning som Blikk 1 har verksted). Møtedagene er bekjentgjort i TuneRuner og på historielagets hjemmeside.

For kontakt:

Samarbeidsprosjekt med Østfoldmuseene

I høst kopierte vi alle arkivkortene som  (ØFB) har av fotografier innsamlet fram til ca. 1985. Det er fotografier som er innsamlet og avfotografert av ØFBs fotograf. I samlingen inngår også bildene som Tune Historielag har samlet inn. Motivene er fra ca 1890 og fram til ca 1950.

De bildene som allerede er tilgjengelig kan du finne her: digitaltmuseum.no/

I tillegg inneholder samlingen flyfoto av gårdene i Tune fra ca 1960. Fotoregistreringsgruppa holder nå på med å  legge inn bildeinformasjonen i ØFB bildedatabase. Nå over nyttår vil vi begynne å scanne (digitalisere bildene) og koble bildene sammen med den bildeinformasjonen som vi alt har klar. Bildene blir da tilgjengelige på ØFBs bildearkiv. Og senere på Digitalt museum som er et landsomfattende bildearkiv.

Alvim

Vi viser bilde vi har scannet med vår scanner. Bildene tilhører Tune Bygdemuseum.
Bildet er scannet med motivet montert i rammen.

Tune kirke etter brannen i 1908

Tune kirke etter brannen 27 mai 1908.
Bildet er en gave fra Betty Kaspara og Kristian Jørgen Larsen.
Gitt til gamle Grålum= Grålumstua 11. juli 1958.

Hva er gamle bilder?

Det er motiver fra vår nære fortid og eldre.

Det er viktig å fotografere før eldre ting rives eller større forandringer skal foretaes. Hvordan var det ? Slik ble det etterpå.

Tilgang på fotografier har vært dårlig. Derfor har vi påtatt oss oppgave med å få publisert fotografiene som Østfold Fylkes Bildearkiv (ØFB) har fra Tune.

Komiteens sammensetning

Knut Sigmund Dalen
Knut S. Dalen

Knut S. Dalen
Mob.: 958 64 049
e-post: knsd@online.no

Arild Odsbu 
Mob.: 412 26 116
e-post: arild.odsbu@fibernett.net 

Per E. Lundh
Mob.: 976 03 687

Per Sibe

Ragnar Andreassen

Du finner oss i Klokkergårdsveien 14, i bygget til Blikk1, tvers over veien for Volvo:

Klokkergårdsveien14
Vi holder til å lokalene til Blikk 1 og har kontor i 2. etasje på høyre siden av bygningen.