Skolegang

Vi presenterer her artikler noen artikler om skolegang.

Det finnes flere fortellinger under hver enkelt skole i menyen "Skoler" over.

Klassebilder

Kalnes

Livet på Kalnes

Ungene på Kalnes

Sarpsborg Høiere Almenskole

Sarpsborg Høiere Almenskole slik den så ut i 1915

Legemlig refselse i skolen

Skomakerskolen

Soli Skotøiutsalg i Pellygata

Episoder fra gamle skoledager

Lærer Røynesdal utenfor Jelsnes skole påske 1946

Hardhente lærere og harsk tran

KirkegataSkole_1971

Søndagsskolen

Hafslund kapell 1908. Foto: Nils Tomte