Om oss

Historien om historielaget

Tune Historielag ble etablert i 1979 på anmodning fra kulturadministrasjonen i gamle Tune kommune.  Sammen med de tidligere kommunene Sarpsborg, Skjeberg og Varteig er Tune fra 1992 en del av Sarpsborg kommune.

Laget har ca 250 medlemmer, og er derved et av Østfolds største historielag.  Vår virksomhet spenner fra å holde medlemsmøter med lokalhistorisk innhold, arrangere medlemsturer til steder av historisk interesse, samle opplysninger om tradisjon og skikker i gammel tid, slektsgransking og til å utgi medlemsbladet TuneRuner.

Vår viktigste oppgave er imidlertid å ta vare på og formidle historie fra det som tidligere var Tune kommune. 

Tune Historielag består av administrasjon, redaksjon, valgkomité og tur- og arrangementskomité.

Vi etablerer egne komiteer ved behov og har for tiden tre komiteer.

Medlemskap

Du er hjertelig velkommen til å bli medlem i Tune Historielag.

Medlemsfordelene

  • TuneRuner. Medlemsbladet vårt kommer ut to ganger i året, som sommernummer og som julenummer.
  • Medlemsmøter. Vi arrangerer 4 medlemsmøter i året. På alle møtene presenterer en foredragsholder et lokalhistorisk tema.
  • Kveldsturer. Vi arrangerer to kveldsturer i året, èn før og èn etter sommeren. Tema for turen er en lokal severdighet.
  • Dagstur. Vi arrangerer en heldagstur etter sommeren. Vi reiser litt lenger vekk og besøker historiske steder i østlandsområdet eller kanskje til og med i Sverige.
  • Slektsgranskningskomiteen. Bli med i slektsgruppa for å diskutere og få hjelp i slektshobbyen.
  • Foto -og digitaliseringskomiteen. Bli med i foto- og digitaliseringskomiteen for å samle, registrere, og arbeide med gamle bilder.
  • Husmannsplasskomiteen. Bli med i husmannsgruppa for å finne og dokumentere gamle husmannsplasser.

Medlemskapet koster 200,- pr år.

Meld deg inn ved å sende navn, adresse, e-postadresse og mobiltelefonnummer til post@tunehistorielag.no

Personvernerklæring

Slektsgranskningskomiteen

Fotoregistreringskomiteen

Husmannsplasskomiteen

Husmannsplassen Netthus som lå like ved Haraldstad

TuneRuner

TuneRuner er Tune Historielags medlemsblad og inneholder lokalhistorisk stoff fra Tune.

Artiklene omhandler både nær og fjern historie og det skrives om smått og stort fra Tune.

TuneRuner er inkludert i medlemsavgiften.

Innholdet i TuneRuner er variert og bladet inneholder noe for enhver smak. Det har de siste numrene vært en føljetong av artikler med Tune-ordførere, det er artikler om fornminner og om slekter.

Bli medlem og få tilsendt medlemsbladet TuneRuner.

TunerRuner 73

Ledelsen i Tune Historielag

Leder

Morten Haga
Mob. 976 89 924
E-post: mohaga@online.no

Nestleder

Svein Magne Agnalt
Mob. 951 52 097
E-post: sveinm.agnalt@online.no

Øvrige verv

Vedtekter