Om Tune

Tune kommune var en kommune i Østfold. Den ble opprettet i 1838 ut fra Tune prestegjeld, og omfattet da det som i dag er Sarpsborg kommune med unntak av Skjeberg og med tillegg av Rolvsøy.

I 1839 ble Tune delt ved at Sarpsborg ble utskilt som egen kjøpstad. To ytterligere fradelinger fulgte: Varteig kommune i 1861 og Rolvsøy kommune i 1911. I 1992 ble Tune, Skjeberg og Varteig innlemmet i Sarpsborg kommune.