Arbeiderboligen

I følge nedtegnelsen ”Hvor kommer vi fra?” av Aud Agerup Kristiansen, er Hans Petter Mathisen Faller, født 30. september 1836, vokst opp i  Arbeiderboligen ”Fallet”. Kopi av nedtegnelsen ligger i i den grønne”Soli- kisten”, som står i stua i Arbeiderboligen.

 
Arbeiderboligen er trolig satt opp i begynnelsen av 1800-tallet på stedet Fallerbakken på vestsiden av Aagaardselven et stykke nord for den
nåværende E-6 broen. Navnet Fallerbakken tyder på at det kan ha gått et jordfall på stedet før 1800-tallet og ut i elven. Huset har således fått navnet ”Fallet”.
 

Etter at det tidlig på 1920-tallet igjen var fare for jord og leireutglidninger ved elvebredden ved Fallerbakken, ble det i Tune kommunestyre besluttet at bygningen skulle bevares for fremtiden. Det ble derfor bestemt at huset skulle flyttes fra Fallerbakken til Tune Bygdemuseum  og gjenoppbygges på grunnmuren etter låven på Grålum gård. Låven brant som kjent ned tidlig på 1920- tallet. Flytteprosessen fant trolig sted i 1922/23. Huset ble under gjenoppbyggingen panelt innvendig og delvis klargjort for kommunal utleie. Da huset sto ferdig flyttet familien Holm inn. Familien hadde tre barn, og bodde i det lille huset frem til 1932/33.

Nå flyttet Trygve Efraim Nilsen inn i det lille huset sammen med sin kone Maja. Etter hvert fikk familien tre barn. Det skal ha blitt gjort i stand et lite soverom til barna oppe på loftet. Huset fikk innlagt strøm i 1948, men hvor når innlagt vann kom på plass, kjenner en ikke til. Huset var bebodd helt frem til midten av 1970- tallet.
 
Etter denne perioden sto huset ubebodd i ca. 20 år, inntil Tilsynsutvalget for Tune Bygdemuseum, ved Aslaug Barfelt, tok saken opp med kulturkontoret i Sarpsborg kommune, for å åpne huset for publikum som museum. Kommunen stilte seg positivt til forslaget, og strømmen ble koplet til igjen. Det ekstra panelet innvendig på veggene var nå fjernet, og huset var tilbakeført til samme stand som før det ble gjenoppført på tomten til Tune Bygdemuseum på Grålum.

Det ble dugnad av medlemmene i Tune Historielag, og huset ble rengjort, gardiner ble hengt opp i vinduene, filleryer lagt på gulvene og sengetøy kom på plass i sengen. Kommunen bevilget penger til saken, men det meste av inventaret ble skaffet frem fra loft og kjellere hos medlemmene våre.

Svein Barfelt
Tilsynsutvalget  for Tune Bygdemuseum.

Teksten er hentet fra Tune Bygdemuseums  Informasjonshefte 2014.
Grålumstua : Informasjon om Arbeiderboligen ”Fallet”, utgave VI, 03 05  2014.