Kalnes og helleristninger

Helleristninger på Kalnes

Helleristningsfeltet ved Kalnes videregående skole består av ca. 50 enkeltfigurer. De mest framtredende er skipsfigurene, som er ganske særpregede. Mange av dem er ganske detaljert utført. Mannskapet er ikke avbildet som mannskapsstrekene vi ofte ser på skipsristningene , de er knestående enkeltindivider som sitter på toftene og holder padleårene over hodet. For øvrig er det mer vanlige figurer som fotsåler, solsymboler, dyr og skålgroper.

Arkeolog Erling Johansen karakteriserer dette feltet er et av de mest severdige i landet:

”Ristningene er dyktig tegnet, faste i komposisjonen, og er med sitt motivvalg på høyde med det beste i nordisk helleristningskunst. Beliggenheten er typisk og den nære kontakten mellom billedflaten og dyrka mark, fører oss rett inn i bronsealderristningenes idéverden, der åkerbruk og billedkultur uløselig er knyttet sammen.”

Når det gjelder avdekkingen av disse helleristningene, er også dette spesielt. Da en av gårdsfolkene på Kalnes drev buskapen hjem fra beite en sommerkveld i 1958, skled en av kuene og rev bort en del av mosen som dekket svaberget.

På svaberget ovenfor og øst for ristningene ligger to gravhauger fra jernalderen. Vest for feltet ble det i 2004 gravet ut en mannsgrav under flat mark fra 800-tallet, med sverd og skjoldbule.

Kalnes kan by på mer fra vår tidlige historie. Til sammen finnes 34 gravhauger på eiendommen, mest rundhauger, men også noen med lang, oval form. I gruppa nærmest hovedveien finnes en stor steinsetning laget av store flyttblokker. Den er ca. 13 meter i tverrmål. Disse to gravgruppene har opprinnelig tilhørt ett og samme gravfelt, men på grunn av dyrking er de mellomliggende haugene fjernet. Gravhaugene er opptil 1 meter i diameter og vel en meter høye. Flere er markert rundt foten av en steinsetning.

Mellom gravhaugene, på tvers av hovedveien, går en hulvei som kommer fra raet i retning Kalnes. Dette er den gamle rideveien som var i bruk i oldtiden og som forbandt storgården med allmannaveien langs ra-ryggen.

Kilde: Erling Johansen

Helleristningseltet er skiltet og tilrettelagt for funksjonshemmede av Østfold fylkeskommune.

Tekst og foto: Erling Bakken

kalnes_1 (1)