Krig i Tune

I 2015 var det 75 år siden krigsutbruddet for den andre verdenskrigen.
Dette markerte Tune Historielag gjennom å gjengi artikler som tidligere har blitt publisert i TuneRuner.

Vi hadde besøk av Carsten Pettersen på medlemsmøte tirsdag 14. april, som holdt foredrag om sine opplevelser fra krigen, da han opplevde å bli tatt til fange under krigen og sendt til konsentrasjonsleir i Tyskland. Han fikk oppleve norsk jord under føttene våren for nettopp 70 år siden, da han kom hjem med De Hvite Bussene.

Klikk på bildene nedenfor for å komme til artiklene.

1814

1905

Tune kommunelokale i 1905

Krigens hverdag

Potetopptaking under krigen

Krigens helter

Karer fra motstandsbevegelsen på Plommen

Falne tunesere

Møllergata 19 i Oslo

Motsatt side