Grålumstua

Grålumstua er satt opp av laftetømmer og er typisk for Østfold. Den er bygd bygd i to etasjer od har inngang på den vestre langveggen. Gjennom en svalgang av reisverk, fører en dør rett inn i stua. Også kjøkkenet har inngang fra svalen, og innenfor dette ligger koven. Fra sørenden av svalen går en bratt trapp opp til annen etasje. Her er det to rom, og de som bodde på gården innredet bare det ene rommet. Der andre rommet ble brukt til lagring av sommer- og vinterklær, husgeråd, tørrmat og mat.

Stua ble reddet av bygdas egne innbyggere
Mye av innboet i våningshuset og uthuset ble solgt til andre museer, men bygdefolket grep inn og reddet noe av innboet før det ble spredd for alle vinder. Inventaret er senere supplert med gamle møbler og gjenstander fra andre gamle gårder i bygda, slik at det gir et godt bilde av et bomiljø på gården fra 1600- tallet.

Grålumstua 1980

Grålumstua i slik den fremsto i 1980. Foto: Ukjent.

Alle uthusene på gården ble flammenes rov i en brann i 1922, men hovedhuset ble reddet. I tillegg til Grålumstua står det i dag bare en Arbeiderbolig fra Sanne og Soli Bruk på museumstomta. Det står også en ikke tidsriktig lagerbygning på tomta.
I Grålumstua står det en modell som viser gårdsanlegget slik man tror det så ut før 1910.
Det er gjennom årene lagt ned mye arbeide i vedlikehold, brann- og innbruddsalarm og isolering i det gamle huset. Grålumstua kan i dag kalles en kulturperle.
Grålumstua er bygget i 1778, etter at huset brant ned samme året. Huset ble bygget opp igjen etter de gamle tegningene. Branntaksten finnes bevart i Riksarkivet.
Grålum Gård som stedet heter er første gang nevnt skriftlig i historien i år 1351.

 
Hjemmets midtpunkt var grua
Grua eller ”skørsten” var på mange måter midtpunktet i hjemmet. Den var husets varmekilde og lyskilde. Her ble maten laget, og rundt her var familien samlet om kvelden.
 
Grålum ble født av Raet
Grålum Gård ligger lunt på sørsiden av Raet, og like ved den gamle kongeveien. I dette området bodde det mennesker allerede for 4000 år siden, og gårdene rundt Grålum hørte til de største bygda. Den mære kontakten med Glomma og den gode dyrkningsjorden langs sørsiden av Raet ga gode vilkår for jordbruk. Denne delen av Tune ble et lite samfunn for seg , og i årene ca. 600-900 e. Kr. satt det småhøvdinger rundt om på gårdene. Kultstedet eller gudehovet lå der Tune kirke ligger i dag. På toppen av Raet. De mange gravhaugene i området minner ennå om denne storhetstiden. Gården Grålum ble anlagt en gang omkring Kristi fødsel og omtales i de skriftlige kilder første gang i 1351. Navnet ble da skrevet som Gralænum. Det kommer sannsynligvis av det gammelnorske ordet grjot, som betyr en samling av stein og sand. Navnet Grålum forteller altså noe om Raet som demmer opp for Tunevannet og Vestvannet.
 
I galleriet nedenfor ser du bilder fra Grålumstua. Bildene er tatt av Erling Bakken.
 
GrålumstuaIkke å spøke med, denne rottefella.Motiv fra stua, med den store veven.Motiv fra omgangsskolen. Helt til høyre ser du litt av toppen på grua som står i kjøkkenet under og som gir varme i rommet.Gangen i andre etasje med skolemotiver.Motiv fra skolestua.Greie regler for skolebarns leggetid.Ikke rart at elevene i gammel tid grudde seg for å gå til tannlegen!