Verv

Styret i Tune Historielag

Leder

Odd Jan Skriubakken
Mob.: 416 44 276
E-post: odd.skriubakken@gmail.com

Odd Jan Skriubakken

Nestleder

Svein Magne Agnalt
Mob.: 951 52 097
E-post: sveinm.agnalt@online.no

Sekretær

Lars Cato Skaar
Mob.: 977 37 915
E-post: web@tunehistorielag.no 

Lars Cato Skaar

Kasserer

Erik Skaar
Mob.: 922 10 078
E-post: erik.skaar@hotmail.no

Erik Skaar

Materialforvalter

Knut Sigmund Dalen
Mob.: 958 64 049
knsd@online.no

Knut Sigmund Dalen

Varamedlem

Karin Lisbeth Kristiansen
Mob.: 454 48 166
karin.vestlia@gmail.com

Karin Kristiansen

Varamedlem

Mette Olsen
Mob.: 415 57 253
mette.olsen@hotmail.com

Møte - og arrangementskomitéen

Svein M. Agnalt - Komitéleder
Mob.: 951 52 097 / e-post: sveinm.agnalt@online.no

Bodil Skaar
Mary Alise Bjørnstad
Per E. Lundh

Slektsgranskningskomitéen

Rolf Eriksen - Komitéleder
Mob.: 906 96 930 / e-post: roler3@online.no

Erik Wernersen
Svein Magne Agnalt
Liv Berger
Eva Bjerke

Fotoregistreringskomitéen

Knut Sigmund Dalen - Komitéleder
Mob.: 958 64 049 / e-post:knsd@online.no

Arild Odsbu
Per E. Lundh

Husmannsplasskomitéen

Per E. Lundh - Komitéleder
Mob.: 976 03 687

Åge Ringsrød
Roar Opstad
Arne Vegard Martinsen

Redaksjonskomitéen for TuneRuner

Svein Magne Agnalt - Redaktør
Mob.: 951 52 097 / e-post: sveinm.agnalt@online.no

Erling Bakken - Redaksjonssekretær
Kari Elisabeth Hansen - Redaksjonssekretær
Reidar Magnus Stang - Redaksjonssekretær

Tilsynsutvalget for Tune Bygdemuseum

Svein Barfelt - Tilsynsutv.leder
Mob.: 901 63 260 / e-post: svein@barfelt.no

Aslaug Barfelt - Tilsynsutv.medlem
Odd Jan Skriubakken - Tilsynsutv.medlem
Thomas Winther - 1.Varamedlem
Karin Lisbeth Kristiansen - 2.Varamedlem
Arild Ottosen - 3.Varamedlem

Valgkomitéen

Rune Karlsen

Magnar Nordtug

Kari Elisabeth Hansen

Revisjonen

Helen Kristina Buckland - Revisorleder
Rizah Feka - Revisor

Vedtekter