Verv

Styret i Tune Historielag

Nestleder

Svein Magne Agnalt
Mob.: 951 52 097
E-post: sveinm.agnalt@online.no

Sekretær

Kristin Agnalt Myhren
Mob: 992 91 104
e-post: k-agnalm@online.no

 

Kasserer

Erik Skaar
Mob.: 922 10 078
E-post: erik.skaar@hotmail.no

Erik Skaar

Materialforvalter

Knut Sigmund Dalen
Mob.: 958 64 049
knsd@online.no

Knut Sigmund Dalen

Varamedlem

Marit Ødegård
Mob: 977 41 666
E-post: afroditema21@hotmail.com

Varamedlem

Mette Olsen
Mob.: 415 57 253
mette.olsen@hotmail.com

Styremedlem

Egil Nicolaysen

Møte - og arrangementskomitéen

Svein M. Agnalt - Komitéleder
Mob.: 951 52 097 / e-post: sveinm.agnalt@online.no

Bodil Skaar
Mary Alise Bjørnstad
Per E. Lundh

Slektsgranskningskomitéen

Dagfinn Røed
Erik Wernersen
Svein Magne Agnalt
Liv Berger
Eva Bjerke

Fotoregistreringskomitéen

Knut Sigmund Dalen - Komitéleder
Mob.: 958 64 049 / e-post:knsd@online.no

Arild Odsbu
Per E. Lundh
Ragnar Andreassen

Husmannsplasskomitéen

Per E. Lundh
Åge Ringrød
Roar Opstad
Arne Vegard Martinsen

Redaksjonskomitéen for TuneRuner

Svein Magne Agnalt - Redaktør
Mob.: 951 52 097 / e-post: sveinm.agnalt@online.no

Erling Bakken - Redaksjonssekretær
Kari Elisabeth Hansen - Redaksjonssekretær
Karin Lisbeth Kristiansen - Redaksjonssekretær

Tilsynsutvalget for Tune Bygdemuseum

Svein Barfelt - Tilsynsutv.leder

Aslaug Barfelt - Tilsynsutv.medlem
Odd Jan Skriubakken - Tilsynsutv.medlem
Thomas Winther - Varamedlem

Valgkomitéen

Kari Elisabeth Hansen

Ole Hartvik Rostad

Jorun Bengtson

Revisjonen

Arild Ottosen - Revisorleder
Vigørn Arntzen - Revisor

Vedtekter