Kirker og kirkeliv

Tune kirke var tidlig et viktig gudshus i Østfold og var tidlig en av to fylkeskirker i Vingulmork. Tune kirke var eneste kirke fra ca år 999 til 1904 da Solli kirke ble innviet.

I år er det 150 år siden gamle Tune kirke ble innviet 12. juni 1865. Vi presenterer her kirkens historie.

Tune kirke

Tune kirke etter innvielsen i 1910

Gamle Tune kirke

Gamle Tune kirke fotografert i 1860.

Kirkestallen

Tune kirke i 1909

Solli kirke

Solli kirke

Holleby kirke

Holleby kirke

Greåker kirke

Greåker kirke

Hafslundsøy kirke

Hafslundsøy kirke

Holleby kirke

Holleby kirke

Pilegrimsveien gjennom Tune

Nidarosdomen i 1857

Haugianerne på Evje

Hans NIelsen Hauge

Metodistkirken

Sangkoret Lyngblomsten i Wesley kapell

Bispevisitas

Jens Nilssøn