Ordførere i Tune

Fra 1838 til og med 1991 var det til sammen 20 ordførere i Tune. Med i denne oversikten er også ordføreren i krigsårene selv om han ikke var folkevalgt. Tune historielag ønsker å få dokumentert disse personene gjennom artikler i historielagets medlemsblad TuneRuner og på våre nettsider, og trenger din hjelp!

Her er en liste over samtlige:
H. I. Lindemann 1838-1839 og 1852-1853
Løitnant Andersen 1840-1845
Jens Mikkelsen Omberg 1846-1849
Kirkesanger Andresen 1850-1851
P. Kristensen 1854-1865
N. E. Arvesen 1866-1874
Ole Torsen Vister 1875-1879
Kirkesanger G. Skjolden 1880-1881 og 1885-1887
Johan Simensen Haugen 1882-1884
R. C. Furuholmen 1888-1895
P. Lindemann 1896-1901
Johan Th. Olsen 1902-1907 og 1911-1913
Hans Bjor 1908-1910
Joh. Gundersen 1914-1919
P. A. Næss 1920-1922
Sven J. Dalen 1923-1937
Karl H. Karlsen 1938-1940, 1941 og 1945-1971
Kristian Kullerud 1942-1945
Ivar Thorbjørnsen 1972-1983
Oddmund Hansen 1984-1991

Vi har et offisielt bilde av alle ordførerne unntatt Jens Mikkelsen Omberg og Kristian Kullerud.

Vi må jobbe sammen skal vi klare denne jobben. Har du en ordfører i slekta, ta kontakt med oss! Ta kontakt også dersom du ikke har det, men ellers ønsker å bidra! Ordførerne etter 1902, unntatt Kristian Kullerud, har fått sin omtale i TuneRuner pr 2022 og vil bli publisert på nettsidene våre, men du kan sitte på materiale som er interessant.

Aktuelt stoff i disse artiklene kan i varierende grad være slektsstoff, litt om gården/stedet han kom fra/bodde, litt om familien og litt om ordførergjerningen. Alt avhenger av hva som er mulig å lete fram. Bilder er ypperlig til å krydre framstillingen, understreke poenger i artikkelen og ellers fortelle noe om mannen.

Ring gjerne Svein M. Agnalt på 951 52 097 eller send en e-post til post@tunehistorielag.no


Denne teksten er en lett bearbeidet tekst som ble publisert i TuneRuner nr 69, julen 2014.