Vedtekter for TuneRuner

Vedtekter for redaksjonskomiteen for TuneRuner.

Endringer vedtatt på årsmøtet 12. februar 2008.

§ 1
Formål:

Redaksjonskomiteen forestår redigering og utgivelse av TuneRuner, som er Tune Historielags medlemsblad.

§ 2
Valg:

Redaksjonskomiteen skal bestå av redaktør, redaksjonssekretær og et komitémedlem alle direkte valgt av årsmøtet.

Valget må ordnes slik at ikke alle tre medlemmene kan tre ut av redaksjonskomiteen på samme tid.

Eks.: ”Redaktøren og komitémedlemmet velges første gang for to år. Redaksjonssekretæren velges første gang for et år”.

§ 3
Redaksjon:

Redigering av TuneRuner utføres av redaksjonskomiteen i fellesskap, med redaktøren som ansvarlig for redaksjonen.

§ 4

Forholdet til Tune Historielags styre:

Styret skal godkjenne den økonomiske ramme for utgivelsen av bladet.