Husmannsplasskomiteen

Oppgavene til komitéen er å registrere husmannsplassene i Tune.
Mange av husmannsplassene er dessverre borte, men på de stedene det er rester etter husmannsplassene tas det bilder.

Komitéen skal i år starte med GPS-posisjonering av husmannsplassene, slik at vi kan markere plassene på kartet.

Vi vil legge ut litt av komitéens arbeid i løpet av våren, og satser på å komme tilbake med informasjon om flere husmannsplasser i løpet av høsten.

 

Husmannsplasskomitéen  består av:

  • Per E. Lundh (leder), mob 976 03 687
  • Åge Ringsrød
  • Thor H. Nilsson
  • Asbjørn Bjørnstad
  • Arn V. Martinsen