Artikler

Tune Historielag har gjennom sitt medlemsblad TuneRuner publisert mange artikler siden det første TuneRuner gikk i trykken i juni måned i 1980, altså for 35 år siden.
Artiklene er mangfoldige og varierer mellom små og store hendelser i Tune. De strekker seg fra vår tidligste historie frem til vår nære historie med fortellinger og begivenheter  mange av oss kan huske og har et forhold til.
Artiklene omfatter også personer som kommer fra Tune eller på en eller annen måte har satt sitt preg på bygda vår.
Hvis du har en historie fra Tune er vi takknemlig om du vil dele den med oss.

Arbeidsliv

Tømmertunnelens innslag ved Vestvannet under byggingen

Bygda vår

Bygda vår

Fornminner

Idrett og kultur

Kirke og kirkeliv

Prost Bang og frue

Krig i Tune

Personer fra Tune

Statsminister Peder Kolstad

Skoler