Bilder

Det finnes mange bilder fra gamle dager i Tune. Vi har samlet et lite kippe av dem her, men flere kommer etterhvert. 

 

Vi jobber kontinuerlig for å samle flere bilder fra Tune og legger derfor inn følgende oppfordring fra fotogruppa:

Fotogruppas tre medlemmer arbeider for tiden for fullt med å digitalisere gamle fotografier. Mange av bildene er i Østfolds fylkes bildearkiv men innsamlet av Tune Historielag. Arbeidet er meget interessant og givende. Motivene er vesentlig fra perioden 1900 og fram til 1960.

I tillegg til digitalisering av bildene må de fleste av dem gjennom en bildebehandling før de kan vises på vår hjemmeside eller Digitalt museum.

 Fotoregistreringsgruppa har ikke kompetanse til å redigere bildene. Vi etterlyser derfor medlemmer eller andre interesserte, med erfaring i bildebehandling, til å delta i redigering av bildene.

Vi har faste møtedager siste onsdagen i måneden kl. 18.00. I tillegg møtes vi nesten alle de øvrige onsdagene for scanning av negativ bilder i Kokkergårdveien 11. (Samme bygning som Blikk 1 har verksted). Møtedagene er bekjentgjort i TuneRuner og på historielagets hjemmeside.

For kontakt:

Klassebilder

Tune før og nå

Grålum og Bjørnstad

Alneset

Greåker

Solli og Eidet

Lande og Valaskjold