Fornminner

Det er avdekket mange fornminner i Tune takket være den tidlige bosettingen i byga og den sentrale plasseringen Tune har med tanke på ferdsel.
Helt fra den tidligste bosettingen var raet ideelt for å anlegge veier og tilgangen til elva gjorde det enkelt å benytte vannveien.

Her presenterer vi artikler fra den tidlige historien i Tune.

Vistergrenda

Greåker batteri

Himmelsteinen

Soluret montert på Himmelsteinen utenfor Tune kommunelokale

Skålgropsteinen

Skålgropsteinen

Bygdeborgene våre

Stenerødodden hvor Tunborg bygdeborg en gang hadde kontroll over Tunevannet

Tune i senmiddelalderen – 1

Jens Nilssøn

Tune i senmiddelalderen – 2

Sandesund 1869 etter tegning av O. Dahl

Tune i senmiddelalderen – 3

Tune prestegård

Alvheim

Flyfoto over Alvim

Ranriket

Monument av Harald Hårfagre, der han står på Havnaberg og vokter Haugesund havn.

Grimnismål

Utdrag av Grimnismål

Haraldstadmyra

Båtgraven på Bjørnstad

Båtgraven på Bjørnstad

Bjørnstadfunn

Arkeologiske utgravninger på Bjørnstadjordene

Arkeologiske funn i Tune

Illustrasjon av havnivået rundt Tune ved 5800 før Kristus

Utgravningene ved Rv 118

Karet som kom til syne under utgravningene

Gravfunnene på Rolvsøy

Vevd teppe funnet i gravfunnene på Rolvsøy

Gravfeltet på Trompeten

Trompeten

Raet blir til

Illustrasjonstegning av hvordan raet ble til

Tunevannet – hvorfor er du?

Flyfoto av Tunevannet