Ågårdselva og Sølvstufoss

Ågårdselva er en elv i Sarpsborg kommune i Østfold.

Ågårdselva nedenfor Sølvstufoss
Foto: Wikipedia

Elva er 5,6 kilometer lang og har et fall på 23 meter. Ågårdselva starter der Vestvannet renner gjennom Sølvstufossen og munner ut i Visterflo ved Solli.

Ågårdselva er en del av et vestlig sideløp til Glomma som starter fra Mingevannet ved Trøsken, passerer gjennom Vestvannet, Ågårdselva og Visterflo, før det gjenforenes med Glomma ved Greåker. Det østre løpet, altså Glommas hovedløp gjennom Sarpsfossen og det vestre løpet gjennom Sølvstufoss skaper Tunøya.

Ågårdselva var en viktig kraftkilde for Sanne & Solli Brug som i en periode var et av Nord-Europas største sagbruk. I dag er Ågårdselva best kjent som en utmerket lakseelv. Områdene rundt elva og fossen gir nydelig naturopplevelser både med og uten fiskestang.

Sølvstufoss

Området ved Sølvstufoss er vilt og vakkert, og for Østfold et særpreget landskap. Fra nord kommer man til Sølvstufoss ved å starte ved Agnalt skole og følge kjerreveien sørover forbi den gamle husmannsplassen Grøtet. Man kan også starte turen på Bådstangen og gå derfra mot vest på en godt merket natursti. Ved Sølvstufoss kan man krysse Ågårdselva på en gangbro som spenner rett over fossen. Da broa ble bygget i 1986 erstattet den den gamle hengebroa som ble revet.

Rast ved Ågårdselva. Årstall og fotograf er ukjent

For å komme til Sølvstufoss fra sør kan man følge stien fra Isnes, eller skogsbilveien fra Stikka.

Fiske

Ågårdselva er kjent for å være en god lakseelv. Fiske etter laks er tillatt fra og med 1. juni til og med 31. august mot løsning av fiskekort.

Fisketiden gjelder også for innlandsfisk. Fangst av laks og sjøørret er bare tillatt med stang. Fiske fra båt er forbudt i Ågårdselva. Hvis man får laks eller sjøørret under 35 cm, skal den settes varsomt ut igjen.

Nedre Glomma og Omland Fiskeadminsitrasjon har pekt ut 14 fiskeplasser langs Ågårdselva, fra nederst til øverst i elva:

 1. VANNHJULET
 2. LANGHØLEN
 3. SVINGEN
 4. MUREN
 5. RENNA
 6. GRESSBAKKEN
 7. TRANGA
 8. NEDRE HOLME
 9. ØVRE HOLME
 10. WIREN
 11. HYTTEBREKKET
 12. RULLESTEINENE
 13. UNDER RASET
 14. RASET

Kilde: wikipedia, Nedre Glomma og Omland Fiskeadminsitrasjon

 

Sølvstufoss. Foto: Erling Bakken