Utgravningene ved Rv 118

Arkeolog Per Erik Gjessvold, som meget velvillig tok oss med på en svært spennende og interessant omvisning på feltet, gjorde det hele til en stor opplevelse for oss i Tune Historielag.
«Yngre jernalder»- tror man foreløpig en av gravene som er åpnet, skriver seg fra. Det er en kvinnegrav, og her ble jernnagler med treverk, kromkniv (laukniv) og en lukket ringspenne,

Skrevet av Aslaug Barfelt. Publisert i TuneRuner 40, mai 2000.

Den største gjenstanden som ble funnet i graven, er et rektangulært kokekar av klebersten.

Karet som kom til syne under utgravningene

Karet ser du på fotoet som ble tatt av var hoffotograf, Dagfinn Skreder, da vi var der.

Det er bare å legge til at dette er det første fotoet som noen gang er tatt gjenstanden! Vi har lov til å være stolte av det.

Ellers fikk vi høre at det er lite benrester å finne i graven fordi det var en skjelletbegravelse.

I en annen grav ble det funnet blant annet enbeltespenne, to spinnhjul (eldre), sigd, kleberstenskar, 22 nagler og en klump bronse og jern.  (Undertegnede må ta forbehold om at opplysningene er oppfattet og gjengitt korrekt).

Vi ser frem til at arkeologene etter at utgravningene nå slutter, kan ga videre i sin forskning av funnene.

Vi takker arkeolog Per Erik Gjessvold for at han ga oss en slik fin innføring i funnet, og at det derfor ble en opplevelsesrik kveldstur for oss.

Kvelden ble avsluttet i Store Tunes have med medbragt kaffe, og vi fikk komme inn å se våningshuset, og vi fikk også komme inn i  det gamle bryggerhuset som var proppfult av gamle klenodier.