Gravfeltet på Trompeten

Navnet på stedet, ”Trompeten” eller ”Trompeterhaugen” kommer trolig av at det i 1718 var observasjonspost for kavaleriet her. Gravfeltet ligger på den tidligere Valaskjold gård, nå Tune prestegård.
Skrevet av Egil Mikkelsen, Publisert i TuneRuner 45, høsten 2002.

På gravfeltet på ”Trompeten” er det kjent ca. 70 gravhauger. Noen er tidligere utgravd i forbindelse med anlegg av skole og bolighus. Ca. 60 hauger ligger innenfor nåværende fornminnefelt. Feltet er anlagt i jernalderen.

Trompeten
Trompeten gravfelt ved tune prestegård. Foto: Erling Bakken.
Funn viser at folk har vært gravlagt her både i eldre jernalder og i vikingtid. Det er funnet leirkarskår, perler, forskjellige jern- og bronsefragmenter og en rikt utstyrt grav fra vikingtid med bl.a. en skålvekt og vektlodd. Brente bein viser at det var vanlig å brenne de døde før gravleggingen. Sannsynligvis har gravfeltet tilhørt gården Valaskjold, og det er slektens døde som har hatt sitt hvilested her.
En oldtidsvei, en del av den såkalte Ra-veien går gjennom gravfeltet. Den er anlagt før gravhaugene, men har vært i bruk i lang tid. Dette var hovedveien gjennom Østfold i århundrer.