Vistergrenda

Vister eller Viste, dialektuttala er/var Viste.  Vistegårdene og Lundestad ligger ut mot Visterfloa. Inn- og utmarka grenser mot Gamle Kongevei i øst, bekken opp fra Eidet i nord og bekken mot Opstad i sør.

Skrevet av Odd Jan Skriubakken.

Her har det vært bosetting siden i steinalderen. Det er funnet to flintsigder som forteller om tidlig åkerdrift. Den gangen stod havnivået ca. 20 meter høyere enn i dag. Fjell-partiene der Sør-Viste og Vest-Viste ligger i dag, stakk den gang ut i sjøen som to nes. Der ble sikkert de første tuna anlagt.

Vister er sikkert en av de aller eldste gårdene i Tune – og en av de største. Selve navnet er også blant de eldste og går minste et par tusen år tilbake i tid. Navnet er kjent  (i litt ulike varianter) fra flere steder i landet – Vist – Viste – Vister. Betydningen har vært noe diskutert, men den rimeligste tolkningen er ”bosted” eller ”oppholdssted” – ”sted der det er vister (spor) etter folk”. Vi må forstå navngivinga slik at de første som etablerte fast bosetting (åkerbruk) på stedet, og ga det navn, merka seg at det i området var spor etter folk før dem. Vister er slik et kulturnavn, ikke et naturnavn.

Fortidsminner – funn

Hvilke spor de så, disse de første åkerbrukerne, er det vanskelig å vite noe om i dag. Det er gjort få funn fra  (yngre) steinalder og bronsealder – heller ikke fra jernalderen, om vi holder Opstadfeltet utenfor.  Forholdet mellom Opstadfeltet og Vister er – pussig nok – ikke nærmere vurdert i faglitteraturen.

På Sør-Viste finnes en underlig helleristning – den eneste i sitt slag i hele Østfold. David Vogt (i boka ”Østfolds helle-ristninger”) kaller figuren en labyrint eller en båndslynge, men har ingen formening om hva den forestiller.

På Vister er det ellers funnet en liten bronseøks (det eneste bronsefunnet i distriktet).

Bare på Østviste finnes et større antall gravhauger fra jernalderen, likeens en bautastein. Både gravene og steinen ligger opp mot den sørvestlige delen av Opstad-feltet.

Det hadde vært interessant og sett en faglig  vurdering av hvorvidt Opstadfeltet kan sees i sammenheng med Vistergårdene. At Vister er et mye eldre navn enn Opstad, er uomtvistelig. Dermed er det også et mye eldre gårdsanlegg.

Gårdsdelinga på Viste kan være svært gammel, fra lenge før vikingtida, i følge Erling Johansen. Sør- og Vest-Viste er de to eldste, så har Øst- og Nord-Viste blitt delt fra. Lundestad er et typisk navn fra vikingtida.

På 1600-tallet var Viste delt i fire fullgårder, Lundestad var halvgård. I nyere tid har særlig Sør- og Vest-Viste blitt delt flere ganger. Nord- og Øst-Viste er i dag udelte, mens Sør- og Vest-Viste hver består av tre bruk. Husmannsplassene kom til på 17- og 1800-tallet. De fleste lå opp fra Eidet mot Tysilbrekka/Ramoen – noen lå nede ved gårdene.