Arkeologiske utgravninger

Arkeologene har mobilisert seg i anledning den vedtatte utbygging av E6.
De mange spor etter våre fjerne forfedre skal avdekkes før gravemaskiner og asfalt dekker det hele for alltid.

Skrevet av Einar Bjørnland. Publisert i TuneRuner 45, høsten 2002.

Det har vært virksomhet på Bjørnstad denne sommeren også. Bjørnstad ligger jo ca. 30 m. over dagens havnivå, men i Yngre stenalder (4000 til 1800 f.Kr.) gikk marinegrensen på dette høydenivå.

Båtgraven på Bjørnstad
Skipsgrav funnet under utgravninger i forbindelse med utbyggingen av E6 ved Bjørnstad.
Foto: Erling Bakken

Leveforholdene for stenaldermennesket var visstnok ikke så ille som vi ofte forestiller oss. I et foredrag nylig på Ingeniørhøgskolen avslørte en arkeolog noen detaljer fra stenaldermenneskets hverdag:
Klimaet var gunstig da den årlige gjennomsnittstemperatur var høyere enn i dag (nei, det er ikke trykkfeil).
De marine ressurser var meget store. Det ble antydet at folk i dag bruker mer tid på å fylle matfatet enn stenaldermannen gjorde.

Redskap laget de selv ved hjelp av sten og flint. Det var på den tiden god tilgang på flint. Denne stenart som ikke finnes i Norge, kom med is og bølger over Kattegat og opp Skagerak fra Danmark.

Legemlig var de ikke puslinger – gjennomsnittshøyden var ca. 160 cm. Det er ca. 20 cm. lavere enn dagens gjennomsnittshøyde, noe som skyldtes kostholdet, samt det tunge fysiske arbeid ved løfting og bæring som virker veksthemmende på de lange rørknokler. Høyden ble kompensert ved større bredde!

Mr. & Mrs. Flintstone fra fjernsynsserien er jo i nærheten av beskrivelsen ovenfor, men hvorvidt det familiære og sosiale nettverk er historisk riktig – det vites ikke.

I forbindelse med den nye veiutbyggingen ved Svinesund, er det avdekket 66 fornminner fra stenalderen, mens funnene på Bjørnstad dateres til bronsealder og jernalder (vikingtiden).