Holleby kirke

Beboerne i øvre del av Tune, eller Alneset som var navnet på den delen av Tune, klaget i 1859 over den lange veien til kirken. Det var da Tune kirke som innbyggerne soknet til. Som vi vet ble det bygget 4 kirker i distriktet i perioden 1859 - 1863, Sa
HollebyKirke_Interior_kirkesok
Innredningen i Holleby kirke
Kilde: www.kirkesok.no

rpsborg kirke ble bygget to ganger, i tillegg til at både Varteig kirke og Tune kirke ble bygd. Innbyggerne under Holleby og Jelsnes måtte derfor vente lenge på sin kirke.
Etter at Soli kapell sto ferdig i 1904 var det på ny tid for å vurdere kirke ved Holleby, men det måtte drøye til etter at Rolvsøy kirke sto ferdig før planene kunne settes ut i live.
Alfhild Lindemann var damen som bidro sterkt til at ønsket om kirke ble realisert. Paul Lindemann donerte tomt og byggematerialer til kirken og det ble samlet inn penger til å føre opp kirken. Samarbeidet med Jelsnes kretser startet, men da det ble bestemt at det skulle være kirketårn, trakk Jelsnes seg. De var sterkt inspirert av Hans Nilsen Hauge, og ville ha bedehus og ikke kirke.

Holleby kirke (klikk for kart) ble tegnet av Aksel og Torvald Bjørnland og ble bygget i 1919 og 1920 av byggmester Turkerud og har plass til 107 tilhørere. Holleby kirke ble bygget nordvest for Holleby Gods og ligger vakkert til nedenfor Terneberget.

             

Holleby gravlund - "Mindet"
Da Karen Lindemann døde i 1823 ble hun gravlagt i Mindet. Den ble anlagt av henne selv, og innviet ved hennes død. På folkemunne kalles Mindet for Gravlunden, og den ligger 400 meter nord for hovedbygningen. Det er fem generasjoner av familien som er gravlagt her, og den siste begravelsen var i 2013.

Lørdag 2. oktober 2010 ble det holdt en seremoni ved gravlunden hvor Hans Lindemann overleverte gravlunden til Sarpsborg kommune på vegne av familien. Alle i familien Lindemann er bosatt i Oslo, og har vedlikeholdt Mindet frem til overtagelsen. Medlemmer av familien kommer på besøk til gravlunden og de håper også at publikum vil finne veien dit.

holleby_gravlund
Familien Lindemanns gravlund, Mindet, ved Holleby Gods.
Foto: Erling Bakken
 

Tidligere kirker på Holleby
Navnet Holleby går tilbake til folkevandringstid (400-600 e. Kr.), men selve boplassen er enda eldre. Holleby var allerede i middelalderen den største gården her, og har i flere perioder hatt adelige setegårdsprivilegier, dvs. at den oppfylte betegnelsen herregård.

Det har sannsynligvis vært to kirker ved Holleby Gods før dagens Holleby kirke.
Den første var fra middelalderen - den såkalte Alneskirka. Den lå sannsynligvis på jordet sør for gården. I alle fall er navnet på jordet i dag Kirkeløkka (Kirkejordet). Den er omtalt i biskop Eysteins jordebok fra 1397. Kirken ble sannsynligvis ødelagt i 1504 da svenskene med Nils Ravaldsson brant ned hele gården.

Adelsslekten Galle drev gården på den tiden og det var også de som senere bygde en stavkirke her som var i bruk frem til ca. 1620.
I 1642 skriver biskop Jens Nilssøn om et kapell ved Holleby. Det er lite som står om kapellet, men det er i dårlig forfatning og har ikke blitt brukt på 30 år.

Dette kapellet kan ha stått på omtrent samme sted som Alneskirka. Stenfunn på  Kirkeløkka kan tyde på at det har stått en kirke der.
Frem til 1937 sto det en lund ved stedet og under grøfting ble det oppdaget en sterkt skadet konsollsten med et grinende menneskeansikt og en dreid granittsøyle

Gravfelt
Det er også flere gravfelt fra førkristen tid i området, og et av dem befinner seg ca. 50 meter vest for Holleby kirke. Det er tilsammen registrert over 20 gravhauger fra jernalderen (150 f. Kr. - 1030 e. Kr.) på Holleby, noe som vitner om bosetting gjennom mer enn 2000 år.

Kilder:
Sven G. Eliassen, Tune 1537-1800
www.norgeskirker.no/wiki/Alnes,_forsvunnet_kirke
www.hollebygods.com

 
 
Holleby kirke
Holleby kirke. Kilde: Oddvar Pinås