Tune kirke

I begynnelsen var…

Det er noe usikkert når Tune kirke ble reist, men det er sannsynlig at kirken ble reist i  år 999 etter initiativ fra Olav Tryggvason.

Vi vet at Olav Haraldsson bygde Mariakirken i 1016 i sin nye by Borg. Borg ble nærmest å regne som en hovedstad for kong Olav siden det var mye aktivitet i Viken på den tiden. Det hadde derfor vært naturlig at Mariakirken hadde blitt fylkeskirke. Årsaken til at den ikke ble det er nok at det allerede fantes en fylkeskirke i nærheten, altså Tune kirke. Olav Tryggvason falt i slaget ved Svolder i år 1000. Han reiste mye rundt i Viken og var ivrig etter å få kristnet Norge. Etter slaget ved Svolder tok ladejarlene fra Trondheim makta, sammen med danskekongen Svein Tjugeskjegg. Sistnevnte fikk ansvaret for Viken og var ikke spesielt ivrig etter å kristne Norge. Det er derfor stor sannsynlighet for at Tune kirke ble bygget under Olav Tryggvasons initiativ.

Tune kirke ble bygget på et norrønt gudehov, slik det ble gjort mange andre steder i Norge. Kristendommen skulle erstatte den norrøne gudstroen, og ved å plassere det nye gudshuset på restene av det gamle gudehovet, eliminerte man mulighetene for fortsatt gudsdyrkelse av de gamle gudene.

Det er ingen sikre kilder som gir noen beskrivelse av den første kirken, men det er grunn til å tro at dette var en enkel trekirke, fordi de var enklere og raskere å bygge, som ganske raskt ble erstattet av en steinkirke.

Tune kirke 1080 – 1863

I den vikske kristenrett i 1080 nevnes Tune kirke for første gang – en kirke som skulle bli stående i 800 år.

Tune kirke. Tegning fra 1734.
Tune kirke. Tegning fra 1734.

Kirken ble trolig reist før 1080. I en kleberstein i tårnmuren som ble funnet under rivingen av kirken i 1863, står det hugget inn tallet 1055 med romertall. Kanskje dette er årstallet for byggingen av kirken?

Kirken ble bygget i romansk stil med tårnet i vest, over en gammel hedensk gravhaug.

Tårnets vegger var to meter tykke og trappen var bygget inn i tårnveggen.

Kirken gjennomgikk flere utvidelser – en av de mer omfattende var ombygning i gotisk stil med tverrskip til en korskirke.

Tune prestegjeld omfattet Torsnes, Rolvsøy og Glemmen. Varteig var opprinnelig et eget prestegjeld, men etter svartedauden midt på 1300-tallet, ble Varteig underlagt Mariakirken og St. Nikolaskirken i Sarpsborg. Da byen flyttet i 1567 fulgte prestegjeldene med, slik at Sarpsborg og Varteig var underlagt Fredrikstad prestegjeld. Det ble gjort et makeskifte i 1685, hvor Torsnes og Glemmen tilfalt Fredrikstad, og Sarpsborg og Varteig ble underlagt Tune prestegjeld.

 

Kirken rives

Bilde av Tune kirke fra 1860.
Bilde av Tune kirke fra 1860.

Etter å ha vært i privat eie en tid, solgte Hollebys godseier Hans James Lindemann Tune kirke til Tune kommune i 1859. Kirken var i så dårlig forfatning at kirkeklokkene måtte tas ned i 1848. Reparasjonene var tilstrekkelige til å montere kirkeklokkene, men forfallet av kirken var stort og reparasjonene ikke omfangsrike nok til at kirken kunne stå. På slutten regnet og blåste det inne i kirken, så en måtte være godt kledd for å overvære gudstjenesten vinterstid.

Skillingsmagasinet av 1855 skriver at det «ikke finnes et mer forfallent og forsømt gudshus enn nettopp Tune hovedkirke» og videre at «når en messedag faller inn med regn, må hver mann i kirken slå opp sin paraply hvis han vil unngå ganske å bli gjennombløt».

Det ble besluttet at en ny kirke skulle bygges. Sommeren 1863 ble bygget revet. Det skulle ta to år før Tune menighet kunne entre sin kirke igjen.

Rundt 1860-årene skjedde det mye på kirkefronten i dagens Sarpsborg kommune. I 1859 ble både Varteig kirke og Sarpsborg kirke innviet. Sarpsborg kirke brant i 1861 og ble gjenreist i løpet av to år. Sarpsborg kirke ble innviet 17. desember 1863.

I halvåret fra rivingen av Tune kirke til innvielsen av Sarpsborg kirke, var det kun Varteig kirke og Skjeberg kirke som kunne benyttes. Tune menighet leide Sarpsborg bedehus og benyttet dette som kirkehus i perioden frem til den nye kirken sto ferdig.

Tune kirke 1865 – 1908

Bildet er tatt i 1900 og viser kirken fra syd.
Bildet er tatt i 1900 og viser kirken fra syd.
Foto: ukjent

Den nye Tune kirke som ble innviet 12. juli 1865 var en mye større og flottere kirke enn den som ble revet. Den hadde hele 1100 sitteplasser og med galleri på begge langsider av kirkeskipet.

 

Det var et branntilløp i kirken 25. desember 1875, men det ble oppdaget av en gutt som gikk forbi og fikk varslet. Branntilløpet skyldtes en sprekk i en ovn som førte til at glør falt ut av ovnen og antente tregulvet.

Onsdag 27. mai 1908 brant kirken på nytt, men denne gangen ble ikke brannen oppdaget før det var for sent.

Tre av de fire lysestakene ble funnet henslengt i nærheten og den fjerde ble funnet i asken inne i kirken. Det var mistanke om at brannen var påsatt av tyvene, men verken tyver eller brannstifter ble pågrepet.

 

Tune kirke 1910 –

Tune kirke ved innvielsen i 1910.
Tune kirke ved innvielsen i 1910.
Foto: ukjent

Dagens kirke ble innviet 30. desember 1910 og den er bygget på samme sted som kirken fra 1865 sto.
Kirken er tegnet av arkitekt Heinrich Jürgensen. Han var for øvrig rådgiver under oppførelsen av De Sandvigske samlinger (Maihaugen) på Lillehammer og sentral under gjenoppbyggingen av Ålesund etter brannen i 1904.

 

Det ble gjort en oppussing av kirken i forbindelse med 50-årsmarkeringen av kirken til 1960. Restaureringen besto blant annet av fire nye glassmalerier i koret av Viktor Sparre og nytt kobberbeslag på tårnet.

Det oppsto en brann i kirken i 1970 hvor mye av interiøret ble ødelagt og måtte erstattes eller utbedres.

Det ble foretatt en større oppussing i forbindelse med 75-årsmarkeringen og ved 100-årsmarkeringen fikk kirken byttet skifersteinene på taket av skip og kor.

Tune kirke er den største kirken i Sarpsborg kommune med sine 700 sitteplasser.