Hafslundsøy kirke

Hafslundsøy kirke i 2001. Foto: Erling Bakken

Hafslundsøy kirke i 2001.
Foto: Erling Bakken

Kirken ble innviet den 5. desember 1995. Kirkeforeningen på Hafslundsøy ble stiftet i 1967. I mange år var spørsmålet om kirke i denne delen av tidligere Tune kommune en gjenganger i kommunestyrets budsjettdebatter. I 1989 ble kirken tilgodesett med tre millioner kroner.


I mange år ble det for øvrig avholdt friluftsgudstjenester på kirketomta, nærmere bestemt den fjerde søndagen i mai.