Greåker kirke

Greåker kirke. Foto: Erling Bakken
Greåker kirke. Foto: Erling Bakken

Den siste søndagen i advent 1974 ble Greåker kirke vigslet av biskop Per Lønning.
Kirken tilhørte da Tune prestegjeld, og var den fjerde kirken i kommunen, men senere ble Greåker skilt ut som eget prestegjeld.
Greåker kirke er tegnet av arkitekt Aksel Fronth.