Våre egne

Tune Historielag har blitt drevet frem av ildsjeler som har ivret etter å få frem historien om bygda vår og la severdigheter og opplevelser leve videre.
Vi har samlet et knippe av våre egne medlemmer som har bidratt i sentrale roller og verv i historielaget.

Æresmedlemmer

Knut Syversen

Knut Syversen

Aslaug Barfelt

Aslaug Barfelt

Minneord

Arne Berger

Arne Berger

Odd Haugli

Odd Haugli

Ernst Gerhardt

Einar Bjørnland

Einar Bjørnland

Johny Johansen

Johny Johansen