Einar Bjørnland

Einar Bjørnland var ikke bare en velutdannet mann, både lærerutdannet og tannlegeutdannet, han var i like stor grad en historisk autodidakt med svært profesjonell innsikt i mange temaer som trolig overgår det mange faglærte historikere kan prestere. Jeg tenker på hans kunnskaper om Sarpsborg, Tune og Vestre Tune. Hans interesse for Soli, Eidet og tilliggende områder ledet til en betydelig forskningsinnsats for å klargjøre forhold og fakta.

 

Einar Bjørnland

Einar Bjørnland

Det var egentlig ingen grense for hans interesse og engasjement når han først kastet sine øyne på et tema. I hans 86 årige liv var Einars fokus på verdispørsmål en markert del av hans personlighet. Blant annet var han interessert i kristent misjonsarbeid.Einar var interessert i så mye, det er naturlig å tenke på hans historiske interesser i denne forbindelse, men jeg vil gjerne også nevne hans samfunnsinteresse som strakte seg fra aktiv innsats i politikk så vel som i Lions.

Men det mest sentrale i Einars historiske liv var alt som er knyttet til Soli kirke. Jeg har bare fått plass til å berøre en liten flik av dette rike og skapende menneskes personlighet, alle de andre sidene må jeg la ligge. Jeg takker Einar for godt vennskap og lyser fred over hans minne.

***
Den 26.9.1979, Tune Historielags stiftelsesdag, ble Einar Bjørnland innmeldt som medlem nr. 12. I alle år var han et meget interessert medlem som var opptatt av lagets ve og vel. Han var i årenes løp med i svært mange arbeidsgrupper hvor det ble arbeidet med de forskjelligste emner opp gjennom årene. Det er umulig å komme inn på
alle de forskjellige saker og ting han arbeidet med, men fra 1996 – 1998 var han nestleder. Samtidig fra 1996 og frem til 2007 var han fast medlem av redaksjonskomiteen for TuneRuner. I denne perioden virket han som leder av gruppen. I 2007 ble det endringer i opplegget, og en redaktør ble valgt.

I alle disse årene fra 1996 og frem til 2010 (TR nr. 60) kom det aldri ut et TuneRuner uten Einar Bjørnlands navn under ett eller flere innlegg! Han var også meget opptatt av Tune Bygdemuseum, Grålumstua, hvor han i mange
år var en meget kunnskapsrik omviser.

Vi i Tune Historielag savner Einar Bjørnland som det trofaste og hyggelige medlem han var og som alltid var der for å gjøre sitt ytterste for laget vårt.

Vi i Tune Historielag lyser fred over Einar Bjørnlands minne.

For Tune Historielag
Aslaug Barfelt og Steinar Opstad

Publisert i TuneRuner 63, høsten 2011.