Aslaug Barfelt

”Jeg er født på Knapstad i Hobøl”, forteller Aslaug, ”men snart flytta vi inn til Oslo. Der begynte jeg på Bolteløkka skole. 9. april 1940 husker jeg godt. Jeg gikk i klasse 1b. Ut på dagen ble vi hentet.  En fra familien på Knapstad var kommet med bil for å hente oss. Vi bodde på Knapstad i tre uker, men du vet, vi måtte jo tilbake til Oslo igjen.”
Skrevet av Odd Jan Skriubakken. Publisert i TuneRuner 70, våren 2015

 

Aslaug Barfelt

Æresmedlem Aslaug Barfelt
Foto: Odd Jan Skriubakken

Aslaug forteller at både Bolteløkka, som alle andre skoler, ble rekvirert av tyskerne, så de ble flyttet både hit og dit – ”men vi hadde klasseforstanderen vår, og fikk nok med oss det meste av pensum!”

Frigjøringsdagene i 1945 står som spikret i hukommelsen, likeens det første 17. maitoget og da kongefamilien kom hjem. Gjennom ”Foreningen Norden” ble jeg og mange andre den sommeren sendt til Danmark for å ”fetes opp”. Jeg kom til en bondegård på Syd-Sjælland, og fikk der en ekstra familie. Vi har faktisk holdt kontakten siden! Det er dette som forklarer at jeg i voksen alder har jeg vært aktiv i Foreningen Norden, avslutter Aslaug.

Etter endt realskole og handelsskole fikk jeg jobb i Statistisk Sentralbyrå. Så traff jeg Svein, og vi giftet oss i 1959. Han var grafiker, og i Sarpsborg-distriktet blomstret emballasjeindustrien. Svein var svært interessert, og i 1965 flyttet vi til Tune. Vi skulle bare være her i et par år, men nå – 50 år senere – bor vi her fortsatt!

Mens Kjetil (født 1964)var liten, var jeg hjemmeværende noen år. Senere fikk jeg jobb i det som den gang het Sarpsborg Sparebank. Der ble jeg til jeg gikk av med pensjon – fine år, minnes Aslaug.

Hvordan oppstod din store interesse for lokalhistorien? vil jeg vite. ”Den må ha oppstått da vi flyttet hit”, mener Aslaug, og minnes alle turene med både barnevogn og bil for å se helleristningene, ikke minst. ”Jeg meldte meg tidlig inn i Østfold Historielag, og jeg har vært medlem av Tune Historielag siden det ble stiftet i 1979. Jeg ble valgt inn i styret første gang i 1983, og siden har jeg vel vært innom de alle fleste funksjonene i styret. I 1994 ble jeg nestleder, og fra 1996 var jeg lagets leder helt til 2013. ”

Aslaug har også vært medlem av Østfold Historielags styre. Fra 2001 var hun nestleder i seks år. Hun var også medlem av redaksjonskomiteen for Wiwar. Men det er i Tune Historielag hun har lagt ned sin store arbeidsinnsats, og ikke minst i arbeidet med Tune Bygdemuseum (Grålumstua). Vi skal komme tilbake til det.

TuneRuner har hatt sin egen redaksjonskomite. Aslaug har vært med der også, og var i flere år redaksjonssekretær. Arbeidet med å skaffe annonsører og få bladet sendt ut, var det gjerne ekteparet Barfelt som stod for. Hvert år, den siste søndagen i august, har det blitt arrangert en såkalt ”høsttur”. Mye arbeid ble lagt ned for at disse turene skulle bli så interessante og vellykkede som mulig. ”Vi kjørte opp ruta både en og to ganger”, forteller Aslaug. Turene har gått til kjente steder i Østfold, men også utenfor, som Blåfarveverket i Modum og Dalslands Kanal.

Hun trekker spesielt fram turen til Aremark i 2006. Verdens hyggeligste lensmann, Gudbrand Mellby, guidet og fortalte om bygda si, om flyktningtrafikken under krigen og mye mer. Medlemsmøter og kveldsturer har det vært mange av. ”Det er vel snart ikke flere steder igjen å besøke”, sier hun, ”men disse er viktige for tilhørigheten i laget”. Aslaug minnes med glede turen ”Ut i det blå” i 2010 – til Mary og Ragnars vakre hjem i Øvre Tune.

På slutten av 1990-tallet arrangerte Tune Historielag ”Eidets dag” to år på rad. Det verserte planer om at hele området skulle legges ut som industritomter. Dette ville vi ikke vite noe av, sier Aslaug, vi ønsket derfor å vise både menigmann og kommunen hvilket fantastisk sted Eidet var. Vi hadde underholdning av forskjelligste slag, ponnyridning og balansekonkurranse på tømmerstokker, god musikk og gammeldans. Einar Bjørnland var en av dem som var med og bidro.

I 1996 ble Tilsynsutvalget for Tune Bygdemuseum etablert og de overtok fra da av ansvaret for driften – renhold og vakter sommersøndagene, og de mer museale gjøremålene. Tilsynsutvalget har ved siden av Aslaug, bestått av ektemannen Svein og Bjørg Haugli.

Takket være deres innsats kan publikum møtte et spennende lite museum hver søndag fra slutten av juni til skolene starter igjen i august. Museet består av selve Grålumsstua, som også inneholder et skolemuseum, og av ”Arbeiderboligen” ved siden av. I tillegg finnes et billedgalleri med tidligere ordførere, lensmenn og banksjefer i Tune og Rolvsøy Sparebank.

Ekteparet Gøysdal donerte for noen år siden 300 000 kroner til tilsynsutvalgets disposisjon.  Sammen med tilskudd fra både kommunen og fylkeskommunen har det vært mulig å bevare og utvikle bygdemuseet. I år vil det bli montert flomlys som skal belyse østveggen. Dette er museets gave til Sarpsborgs 1000-årsjubileum.