Odd Haugli

Så gikk Odd Haugli bort etter langvarig sykdom og ble begravet fra Tune kirke 28. Juni 2011, 79 år gammel.
Odd var medlem i Tune Historielag fra 1989. I år 2000 ble han valgt til sekretær, men da høsten kom, ble det behov for Odd i kassererstillingen. Han påtok seg dette arbeidet og var for oss en meget dyktig kasserer. Noe han fortsatte med helt frem til sin bortgang, sammen med de andre verv han hadde i laget.
I redaksjonskomiteen for TuneRuner likte han seg svært godt etter å ha blitt valgt inn i 2008. Odd var meget aktivt medlem. Allerede året etter ble det endring i redaksjonen. Og han ble den selvskrevne redaktør for TuneRuner. Noe som passet Odd svært godt i forbindelse med hans høyere lærerutdannelse.

Odd Haugli

Odd Haugli
1932 – 2011

Han var en god sekretær og likeledes kasserer, men du verden for en redaktør han ble for TuneRuner. Etter hvert skrev han gode artikler og fant frem til meget interessant stoff som ble publisert til stor glede for oss andre medlemmer.

Tiden gikk og han mestret selv også arbeidet med TuneRuner helt frem til trykkingen. Det var aldri vanskelig å be Odd om litt hjelp når noe sto på. Han var hjelpsom og alltid like blid. Vi glemmer heller ikke den entusiasmen han hadde for Tune Bygdemuseum og Grålumstua.

Selv om Odd var en svært engasjert person på mange, mange forskjellige felter, hadde han alltid tid for Tune Historielag. Det er en stor plass som står åpen etter Odd og som det vil bli meget vanskelig å fylle.

Vi i styret, redaksjonskomiteen, og vi som arbeidet sammen med Odd i Grålumstua har mistet en meget god venn. Vi lyser fred over Odds minne.

For Tune Historielag
Aslaug Barfelt

Publisert i TuneRuner 63, høsten 2011.