Ernst Gerhardt

Ernst Gerhardt er gått ut av rekkene i en alder av 90 år. Han var født i 1917 og døde 1/7. 2007.
Han var sentral i laget fra stiftelsesdagen 26/9. 1979. I mai måned i år overleverte han en artikkel som vi gjør ham den ære å trykke i dette nummer av bladet. For Tune Runer har han vært en usvikelig kilde for informasjon. Hans innsats bunnet i hans store kjennskap til kommunen og av kjærlighet til bygda. Han var en ekte lokalpatriot.

Sine kunnskaper kunne han hente fra en våken hukommelse og et velordnet arkiv og bibliotek i sitt hjem. Interessen spente over mange felt fra litteratur til musikk, og som medlem av Salong-orkesteret fikk han dette med i fine opptredener for laget.

Han har hatt flere verv i Tune Historielag – som kasserer, medlem av arrangementskomiteen og var i 13 år et av medlemmene i redaksjonskomiteen for TuneRuner. Samtidig var et av hans faste punkter å presentere kryssordoppgaver med lokalhistoriske løsninger for medlemmene. Vi skal ikke glemme å nevne hans store arbeid gjennom Bingoringen. Takket være hans utrettelige innsats rundt denne virksomheten, fikk Tune Historielag et meget solid økonomisk grunnlag for videre drift.

Med sitt kjennskap til kartverk og lokalhistorie fikk han stor betydning for utformingen av kommunevåpenet og den heraldiske interesse i kommunen.

Med disse ord takker vi Ernst Gerhardt for hans innsats og lyser fred over hans minne.

For Tune Historielag
Einar Bjørnland

Publisert i TuneRuner 52, høsten 2007.