Johny Johansen

Et kjært medlem av Tune Historielag har gått bort. Johny Johansen var hele sitt voksne liv bosatt på Bråtenes i Maugestenveien.
Et hjem som damplokføreren og motstandsmannen selv bygde rett etter krigen, sammen med kona Aslaug.

Johny Johansen
Johny Johansen
1922 – 2013

Johny ble født i 1922, i gamle Sarpsborg, et steinkast fra Borregaard. Etter folkeskolen begynte han som timeskriver for murerne på Borregaard.  Han fattet tidlig interesse for togene, og etter å ha gått fra den ene posten til den andre ble han under okkupasjonen endelig lokfører, og fikk et spesielt ansvar for det tyskproduserte diesellokomotivet «Hitler».

Etter arbeidstid var lokføreren mer opptatt av å sabotere jernbanen for tyskerne. Han ble rekruttert til hjemmevernet av lillebror Odd. Etter mange treninger og mindre oppdrag for milorg, kom 13. mars 1945. Det var klart for «Operasjon Betongblanding ».
10–12  motstandsmenn, deriblant Johny, samlet seg ved «gule brua» på Hafslund.
Sprengstoff ble lagt ut på begge sider av skinnene på brua, på Østre Linje ved Ise og mot Skjeberg. Nøyaktig klokka 03.00 smalt det – over hele landet.

Frigjøringen kom noen uker senere. Da reiste Johny sammen med tusenvis av andre motstandsmenn og -kvinner til Oslo, hvor de ble hedret av kong Haakon for sin innsats under okkupasjonen.

Johny vendte etterhvert tilbake til lokomotivene ved Borregaard, der han ble i mer enn 50 år, de fleste av dem som leder for lokavdelingen.

Nå er det stille på Bråtenes. Over jordene rundt huset ligger høsttåken som skyer av damp etter et gammelt lokomotiv.

For Tune Historielag
Rebekka Magnus.

Publisert i TuneRuner 67, julen 2013