Arne Berger

Arne Berger er gått bort i en alder av 86 år.

Med hans bortgang er det blitt et tomrom i virksomheten til Tune Historielag. Han var en av initiativtakerne til dannelsen av Tune Historielag, og han var lagets første selvskrevne formann – et verv han skjøttet med gode grunderegenskaper fra 1979 – 1984.
Arne Berger var i seg selv levende lokalhistorie, glødende opptatt av vår nære fortid som han selv aktivt og intenst hadde levd med i.

 

Arne Berger
Arne Berger
1920-2006

Fra sitt fødested i åsen over Solibruket hadde han dannet seg et nært bilde av stedets tradisjoner. Dette bildet ble styrket med nærværet av de observante skriftlige nedtegnelser som hans far, Aksel Berger, etterlot seg. Noen av disse folkelivsskildringer har TuneRuner hatt gleden av å offentliggjøre. For TuneRuner var Arne Berger en betydelig kraft og inspirasjonskilde. Utallige artikler av stor lokalhistorisk verdi ligger som perler på en snor i våre mange utgaver.

Til ennå flere var han en nyttig informant for artikler som dekker et stort tidsspenn  fra krigen 1814 – via okkupasjonstida frem til striden om Solinavnet i vår tid. Han vant  en halv seier, noe som gledet ham sterkt i sykesengen ved opplysningen om det nye vegskiltet ved Soli. Ei pil på et formriktig skilt peker inn til ”Soli Kirke”. Den dramatiske begivenheten knyttet til gravstøtten merket 1814 gravde han frem fra glemselen ved nitid forskning innen- og utenlands.

Ved sitt utrettelige arbeid gjennom mer enn 25 år for å samle inn store mengder fotografier, sørget han for at det meste av gamle fotografier fra Tune kommune ble tatt vare på.

1.mars 1988 ble lagets fotosamling overlevert Tune bibliotek som en del av ”lokalhistorisk samling” i biblioteket på Grålum. Han hadde også et meget godt samarbeid med Østfold fylkes billedarkiv.

Interesse og betydelig intellektuell kapasitet var grunnlaget for hans lokalhistoriske innsats.Viktig var det også at han ble født inn i en fortellertradisjon knyttet til Soli-bruket og lærerne ved Sanne skole. Til dette miljøet  var han sterkt følelsesmessig knyttet hele livet. Den nære familie støttet ham, og ektefelle, barn og barnebarn holdt den rette kulturelle kurs. Tidlig anskaffet han seg teknologiske hjelpemidler som gjorde det mulig å bygge opp orden og oversikt over de historiske begivenheter.
De mange foreninger han var medlem av, var gode kilder i hans arbeid.

Fra minnenes rike flora, her over graven takker Tune Historielag for innsatsen og inspirasjonen

For Tune Historielag
Gerd Fosseng   og Einar Bjørnland

Publisert i TuneRuner , høsten 2006.