Kirchhoffs vei

Andreas Nicolay Kirchhoff var sokneprest i Tune (1804 – 1816) og formann i fattigkommisjonen. Han ble kalt ”potetpresten”, og grunnen til det var at han i nødsåra 1807 – 1814, med dårlige avlinger, lærte folk å bake brød av barkemel. Han klaget i sin tid (i 1808) til Christiania stiftsdireksjon på problemene med de store tiggerflokkene fra Gleng. Han skrev bl.a. at fattigkassa i Gleng trengte minst 140 riksdaler og at det var Fredrikstad og ikke Tune som måtte betale, siden Gleng juridisk lå til Fredrikstad. Han foreslo også at de 120 riksdaler som Borregaard årlig betalte til Fredrikstad i stedet burde tilfalle Tune fattigkasse. På den måten kunne en slå sammen fattigvesenet i Tune og Gleng. Dette gikk ikke Fredrikstad med på. 23. Desember 1805 sender han et brev til stiftsdireksjonen der han påpeker at gårdbruker Simon Opstad ”egenrådig” hadde delt ut 100 riksdaler til Hans Nielsen Hauges tilhengere. Pengene burde heller vært brukt til sognets fattige, mente Kirchhoff.

Kirchhoffs vei ligger på prestegårdsjordet, på baksiden av Østlandsk Auto. Veien ligger parallellt med og mellom Herbergveien og Ivar Kinns vei Den munner ut i Prost Krogs vei i begge ender. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com