Ivar Kinns vei

Ivar Kinn var res. kap. på Greåker. Under de dramatiske april-dagene i 1940 var kapellangården førstehjelpstasjon. Hver gang flyalarmen gikk, møttes Greåker-folk der.

Veien ligger på prestegårdsjordet og går parallellet med Kirchhoffs vei Den munner ut i Prost Krogs vei i begge ender. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com