Lindemanns vei

Kan ha fått sitt navn etter Hans James Lindemann på Holleby gods.

Lindemanns vei ligger like nedenfor Tune Prestegård og går mellom Prost Krogs vei i vest og Villaveien i øst. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com