Karlsborggata

Karlsborg har antagelig navn etter Carl A. Petterson som kjøpte en parsell av Tune prestegård. På den bygde han i 1902 «Carlsborg Høvleri og Snedkerifabrik», som snart gikk over til Harald Halvorsen. Han solgte senere til Sarpsborg kommune. Det var planer om å drive den som en felles dør- og vindusfabrikk for alle østfoldbyene, men dette måtte oppgis. Sarpsborg Pap- og Papirindustri flyttet da inn i lokalene, og på dette stedet er bedriften senere blitt utbygd.

Karlsborggata ligger inne på Petersons «pappens» område og munner ut i Follogata. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com