Ordfører Thorbjørnsens vei

1971 ble et ganske spesielt år for Tune Arbeiderparti – og for kommunen. Da fikk Tune sin første ordfører med heltidslønn, og ordføreren ble Ivar Thorbjørnsen. Han var kjent som radikal, og på grunn av sitt politiske syn og et tidligere medlemskap i Norges Kommunistiske parti, satt han i over to år på Grini under krigen. Thorbjørnsen satt som ordfører til 1983.

Ordfører Thorbjørnsens vei fra Hundskinnveien rundt Nordtug Bil og opp til Nordre Yven gård. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com