Vogts vei

Johan Nilsen Vogt (1783-1859) var sokneprest i Tune i perioden 1820 – 1859 og var den presten som hadde lengst funksjonstid i prestegjeldet. Han var en avholdt prest og døde på talerstolen i Tune kirke.

Vogts vei går fra Sagatunveien på Valaskjold ned til Ordfører Thorbjørnsens vei ved Hundskinn. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com