Ludvig Enges vei 

Ludvig Enge  1878-1953
Ludvig Enge
1878-1953

Ludvig Enge ble født 11. september 1878 i Sømna på Helgeland. Enge jobbet med fiske og jordbruk nordpå til han kom til Sarpsborg i 1901 og fikk arbeid på Borregaard i den første tida etter at driften var kommet i gang. Han var den ledende mann i den lokale arbeiderreising.

I årene fra 1907 til 1909 var han lokalredaktør for avisen Smaalenenes Social-Demokrat.

Fra 1909 til 1916 var han ansatt ved Sarpsborg kommunale elektrisitetsverk. Han var de neste to årene kontorsjef ved det kommunale provianterings- og rasjoneringskontor, før han ble rådmann i byen. Den stillingen hadde han helt fram til 1943.

Fra 1905 til 1918 var han innvalgt som medlem av bystyre og formannskap. Han var ordfører i årene 1917–1918, før han ble borgermester i 1918.

Enge ble valgt inn på Stortinget i fire perioder, de første tre fra bykretsen Sarpsborg, den siste fra byene i Østfold og Akershus. Han satt på Stortinget i årene 1910–1915, 1919–1921 og 1928–1930. På Stortinget satt han i Næringskomite 2, i Sosialkomiteen,Konstitusjonskomiteen og Protokollkomiteen.

Under krigen ble han avskjediget 10. mars 1943. Han ble arrestert og satt i Oslo kretsfengsel fra 11. februar 1944. Enge slapp ut 3. mars samme år, og tiltrådte sin stilling igjen.

Han sto for byens administrasjon i en tid da den gjennomgikk en utvikling som aldri tidligere, og hans kloke og sindige ledelse fikk den største betydning. Han døde i 16. august 1953.

Ludvig Enges vei ligger på Alvim og går fra Greåkerveien til Doktor Johnsons vei ved Gilde slakteri. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com og wikipedia