Lærer Larsens vei

I 1864 sto ny skole og lærerbolig ferdig på grunnen til Holleby gods. Johan Fredriksen fra Skiptvet skulle inntil videre være lærer, men da stillingen ble avertert året etter, nektet han å flytte ut av lærerboligen. Det var Sten Larsen som ble ansatt som fast lærer ved skolen, og en medvirkende årsak skal ha vært at han var ”kyndig udi Orgelspil”. Nevnte Fredriksen, som også hadde søkt lærerstillingen, fikk en ukes frist på seg til å flytte. For hver dag utover fristen måtte han betale ei bot på 60 skilling til skolekassa. Han måtte til slutt krype til korset og ta den tilbudte stillingen som lærer i Jelsnes og på Hafslundsøy.

Lærer Larsens vei ligger på Bjørnstad og går fra Hovslagerveien til Gamle kongevei. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com