Johan Nordtugs vei

Johan Nordtug var Vestre Tune Socialistiske Forenings første sekretær i 1913. I 1918 ble han lensearbeidernes første fagforeningsleder.

Johan Nordtugs vei ligger på Grålumåsen, og munner ut i Ugleveien i syd og Knattåsveien i nord. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com