Hjersings vei

Usikkert hvilken Hjersing som menes. Det kan ha vært klokkeren Audun Hjersing (død 1837). Om ham ble det sagt: «han var den dueligste og hederligste af alle Landsbyklokkere i Nedre Borgesyssel prosti. På oppdrag av prost Kirchhoff anla han et teglverk i Torsbekk.

Det kan også ha vært bordskriver C. Hjersing. Han ble valgt til viseordfører i Tunes aller første formannskap 11. november 1837 da proprietær Lindemann (på Holleby gods) ble valgt til ordfører.

Hjersings vei ligger på nedre Lande og går parallellt med Vogts vei et godt stykke. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com