Henry Fyhns vei

Karl Henry Fyhn 1853 - 1940
Karl Henry Fyhn
1853 – 1940

Karl Henry Fyhn (27. januar 1853–1. oktober 1940) var en norsk prest og politiker, født i Trondheim. Han representerte Venstre i Stortinget perioden 1916-18.

Fyhn var sønn av Henriette Barbara With og tollkontrollør Hans Jørgen Fyhn. Han var student fra Skien skole i 1870 og cand.theol. i 1876. I studieårene var han huslærer i Sandvika og lærervikar i Fredrikstad, hele tida for å finansiere studiene. Fra 1876 til -78 lærer ved Aars & Voss skole og ved Falsens jenteskole i Kristiania. Deretter var han kateket i Farsund fra 1878. Siden var han sokneprest 1883-95 i Fredriksvern og 1895-1925 i Sarpsborg.

Fyhn var forlikskommissær i Fredriksvern alle årene han var der, og ordfører 1888-95.

I Sarpsborg var han ordfører i perioden 1905-07, og dessuten formann i skolestyret. I valgperioden 1903-06 var han byens stortingsmann 1915-18.

Sokneprest Karl Henry Fyhn ble altså sokneprest i Sarpsborg i 1895 og fikk følge byens utvikling helt fra damanleggene i Sarpsfossen tok til og de første fabrikkbygningene ble reist til byens mange hjem ble bygd. Fyhn var med i det kristelige, humanitære og det politiske arbeid med liv og sjel. Han var levende interessert i menighetsarbeidet fram til sin død i 1940.

Fyhn preget historien til den gamle presteboligen på Fritznerbakken.

Henry Fyhns vei ligger på Vesteng, ved siden av Einar Grimms vei. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com, wikipedia  og Facebook