C.J. Pettersens vei

Carl J. Pettersen var med på stiftelsen av Greåker Arbeiderforening. Han var en av arbeiderbevegelsens veteraner i Tune. Han kom fra Blekinge i Sverige. Han var utdannet steinhogger og bosatte seg på Greåker like før forrige århundreskifte. På Arbeiderpartiets landsmøte i 1898 møtte han som representant for Greåker Stenhuggerforening.

C.J. Pettersens vei ligger på Yvenåsen og munner i begge ender ut i Ordfører Karlsens vei. Se kart her.

Kilde: saprsborg.com