C. E. Holters vei

I bystyremøtet 14. desember 1925 ble det vedtatt at ei gate på Alvimhaugen skulle ha navnet Holters gate, og at det skulle være «vår nylig avdøde havnefoged Holter som skulle hedres». Imidlertid ble det i 1952 vedtatt en helt ny regulering av Alvim av hensyn til de store byggeplanene, som krevde langt større kvartaler. Mange av navnene fra 1925 ble da sløyfet, men det ble vedtatt at ei gate skulle hete C.E. Holters gate. Carl Eilert Holter var sarping, hans far Hans Jacob Holter, drev skipshandel i Sandesund. Denne handelen fortsatte Carl Eilert inntil han ble havnefogd i 1894, en stilling han hadde fram til 1924. Han var en dyktig og betydelig mann, som bygde ut Sarpsborgs havn på en utmerket måte. Før han ble havnefogd, hadde han hatt et betydelig seilskipsrederi. ”Vennesel” var han og prestens medhjelper i mange år.

Buvikveien ligger på Alvim og strekker seg fra Struerveien til Utsikstveien. Se kart her.

Kilde: sarpsborg.com