Ordfører Karlsens vei

Styre og disponent ved Sannesund Sag & Høvleri A/S 1. januar 1952 Foto: Christian Emil Larsen
Styre og disponent ved Sannesund Sag & Høvleri A/S 1. januar 1952
Sittende fra venstre: visefomrann Karl H. Karlsen, formann H. Chr. Skaiaa og disponent H. Davidsen. Stående fra venstre: Nils Bredesen, Hans Simensen, Haakon Johannessen, Karl Olsen og Sverre Simonsen.
Foto: Christian Emil Larsen

Karl H. Karlsens fartstid i arbeiderbevegelsen begynte da han som 16-åring ble et aktivt medlem i Greåker AUF. Han ble også formann i Greåker Arbeiderforening. Han ble valgt inn i kommunestyret og formannskapet fra 1926. Han ble ordfører i 1938, fram til krigsutbruddet i 1940. Det var ikke lønnet ordfører i Tune, og han skjøttet i mange år sine mange verv ved siden av skiftarbeidet ved Greaker Cellulose. Han ble valgt inn som ordfører igjen da krigen var over i 1945, og han satt helt til 1971, i en alder av 78 år.

Da han ble varmt hyllet for sin innsats, vanket det også godord fra redaktør Knut Roen, som kom inn på dette med at Karlsen hadde fått en vei oppkalt etter seg: ”Om veien er god eller dårlig er en sak for seg, men den vei som ordfører Karlsen har fulgt gjennom livet er i alle fall en god vei å gå”.

Ordfører Karlsens vei går fra 109-veien ved Hannestad opp til toppen av Yvenåsen der veien går over i Ugleveien.Se kart her. 

Kidle: sarpsborg.com