Edvard Strands vei

Jelsnes skole i 1895-1896. Lærer Edvard Strand og lærerinne Tilla Strand blant elevene. Foto: ukjent.
Jelsnes skole i 1895-1896. Lærer Edvard Strand og lærerinne Tilla Strand blant elevene.
Foto: ukjent.

Edvard Strand fra Skiptvet gikk for å være en streng lærer. Han bodde i Jelsnes og underviste her og i Mingegrenda. For å komme seg til Minge måtte han over Mingevannet i all slags vær og føre.

Edvard Strand var lærer i Jelsnes og Minge på slutten av 1800-tallet, men ble lærer på «øya» etter århundreskiftet og var lærer da den nye skolen ble innviet i 1905.

Edvard Strands vei ligger på Hafslundsøy og kalles ofte på folkemunne for gamleveien. Den munner ut i Nordbyveien i begge ender. Se kart her.