Vister

oppholdssted, finnes mange steder, antagelig svært gammelt.

Vister 1952 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Vister 1952
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S