Lundestad

av mannsnavnet Lodin eller løen, liten skog.

Lundestad 1956 Foto: Widerøe Flyveselskab A/S
Lundestad 1956
Foto: Widerøe Flyveselskab A/S